Digi foto

CITY KARTA

Internetový obchod

anketa


Co to je NIKON Z?
 
688
Úspěšná řada bezzrcadlovek Nikon
 
10
Nikon Z50, Z5, Z6, Z7 a novinky Nikon Z6II a Z7II
 
5
Bezzrcadlovky pro profesionály i amatéry
 
7
Vše je správně :-)
Počet hlasujících: 710

Příjem a výdej zakázek

 

 

 

Příjem zakázek na opravu

 

Příjem zakázek na opravu i jejich vydání se provádí osobně nebo zasláním.

Pokud se zákazník rozhodne předat výrobek do opravy nebo jej opravený převzít zasláním prostřednictvím doručovatelských služeb nebo poštou, platí Obecné podmínky. Při zprostředkovaném styku zákazníka s opravnou však nese zákazník jistá rizika.

Při přijmu zakázek doručených zasláním je postupováno shodně, jako by byl výrobek předán osobně. Je provedena kontrola zásilky a proveden zápis o jejím obsahu. Po kontrole přístroje jsou zasilateli oznámeny e-mailem ( preferovaný způsob ) nebo sms rc helicopter zprávou základní údaje o takto přijaté zakázce (číslo zakázky, popis doručeného výrobku, předpokládaný termín a cena opravy). Popis závady přiložený v zásilce není pro opravnu závazný, ale platí zjištění technického stavu opravnou.

Není-li v zásilce uvedeno jinak, pak má opravna za to, že výrobek má být po opravě zaslán zpět opět zprostředkovaně – poštou, a má se za to, zákazník souhlasí s navýšením ceny opravy o cenu poštovného a balného.

 

Zaslání poštou nebo přepravní službou

 

Doporučujeme, aby zásilka výrobku do opravy obsahovala:

 

Seznam zaslaného příslušenství, krytky, popruh, akumulátor apod.

Úplné spojení na zákazníka, především e-mailovou adresu a telefonní číslo, na kterém je zákazník přes den k zastižení, adresu bydliště.

 

Popis zjištěné závady nebo špatné funkce výrobku, případně i přiložený snímek, který by závadu lépe objasnil či dokumentoval.

 

Záruční opravy

Firma Trialog řeší záruční opravy pouze u zboží, které byly zakoupeny přímo od firmy Trialog spol. s  r.o.!

V případě uplatňování záruční opravy je nutno bezpodmínečně přiložit vyplněný platný Záruční list - bude vrácen spolu s výrobkem a Doklad o koupi nebo jeho kopii.

 

Přepravní služba

Velmi doporučujeme, aby zásilka byla provedena přes důvěryhodnou přepravní službu, případně i pojištěna.

 

Výdej zásilky

Při osobním převzetí hotové zakázky zákazníkem v opravně má zákazník možnost na místě se přesvědčit o odstranění závady i funkčnosti opraveného přístroje.

Při odeslání zpět přepravní službou je tato přirozená možnost po opravě omezená. I když provedené opravy procházejí důkladnou výstupní kontrolou, může dojít k chybám, které se projeví až při výdeji.

Doporučujeme, aby zásilky výrobku po opravě zákazník neprodleně zkontroloval nejen co do kompletnosti zásilky, ale i funkčnost přístroje podle požadavků na provedení zásahu.

Cena opravy při odeslání je navýšena o cenu poštovného a balného.


nahoru|titulní strana
TRIALOG ... Váš správce počítačové sítě !© TRIALOG spol. s .r.o., Chlumova 1, 586 01 Jihlava Tel: 777 246 592