Digi foto

CITY KARTA

Internetový obchod

anketa


Co to je NIKON Z?
 
688
Úspěšná řada bezzrcadlovek Nikon
 
10
Nikon Z50, Z5, Z6, Z7 a novinky Nikon Z6II a Z7II
 
5
Bezzrcadlovky pro profesionály i amatéry
 
7
Vše je správně :-)
Počet hlasujících: 710

Obecné podminky - servis

 

Obecné podmínky řešení servisních zakázek

 

Zápis o zakázce

Každému převzatému výrobku (do opravy, na čištění, aktualizaci map …) je přiřazena servisní zakázka a vystaven Přijímací protokol, obsahuje popis předaného výrobku i jeho příslušenství, včetně výrobního čísla, a popis požadované opravy. Po dohodě je stanoven plánovaný termín dokončení a rámcový rozpočet opravy.

Při výdeji výrobku je vystaven Výsledný zakázkový list,kde je uveden zjednodušený popis zjištěné závady, provedené práce, datum dokončení zakázky, datum vydání zakázky, cena práce, cena spotřebovaného materiálu, případně i cena poštovného a balného.

Cena práce

Na přijaté servisní zakázky je účtována hodinová sazba za pracovní výkony nebo fixní cena dle ceníku operací. Účtována je každá započatá půl hodina.

Cena za práci se může měnit se změnou ekonomických podmínek práce opravny. Aktuálně platné ceny jsou vyvěšeny v provozovně opravny. Účtována je cena platná v době sjednání zakázky. Smluvním partnerům a obchodním firmám je účtována sazba dle písemně potvrzených smluvních podmínek.

Překročení rozpočtu

Vyžaduje-li to oprava, je opravna oprávněna překročit dohodnutý limit na opravu bez předchozího souhlasu zákazníka o 20 % u celkového rozpočtu do 1.000 Kč a o 10 % u celkového rozpočtu nad 1.000 Kč.

Zjištění technického stavu

U zakázek, kde nelze stanovit rozpočet při příjmu zakázky, je rozpočet oznámen zákazníkovi dodatečně po technické analýze mailem nebo telefonicky. V případě odmítnuté opravy (rozpočtu) je zakázka vydána zpět zákazníkovi (zaslána na jím uvedenou adresu), přičemž je účtováno zjištění technického stavu, tj. 1/2 hodiny podle kategorie. K zaslané zakázce se účtuje poštovné a balné dle sazebníku.

Vadné náhradní díly

Vadné náhradní díly vrací opravna zákazníkovi na výslovné přání, oznámené při příjmu zakázky do opravy. Vadné součástky u záručních oprav opravna nevrací.

Záruka na opravu

Opravna poskytuje na provedenou práci záruku v délce 3 měsíce od data převzetí zakázky zákazníkem.

Úschova opravených zakázek

Maximální doba uschování hotové zakázky po opravě činí 6 měsíců. Po uplynutí této lhůty je možné nevyzvednuté zboží prodat a výtěžek použít na zúčtování nákladů spojených s opravou Baby Dolls.

Média, fotografický materiál

Fotografický materiál v přístrojích předaných do opravy může být poškozen nebo zničen. Opravna za filmy, digitální média a jiný materiál v přístrojích, předaných k opravě, neručí.

Doba trvání opravy

Doba trvání opravy je předběžně stanovena při příjmu zakázky. Pokud po rozebráním přístroje bude zjištěna nutnost výměny dalších dílů, které nejsou opravně k dispozici, bude zakázka vrácena bez opravy zpět. Pokud takové díly lze pro zákazníka objednat, opravna tak učiní a doba opravy se prodlouží o dobu dodání náhradního dílu výrobcem (dodavatelem).

 


nahoru|titulní strana
TRIALOG ... Váš správce počítačové sítě !© TRIALOG spol. s .r.o., Chlumova 1, 586 01 Jihlava Tel: 777 246 592